REJESTRACJA

Zgłoszenia

Bardzo dziękujemy za zgłoszenia.

Prosimy o wypełnienie e-formularza uczestnictwa na stronie internetowej konferencji najpóźniej do dnia 23 września 2019 r. Referentów prosimy o dołączenie streszczenia referatu (maks. 0,5-1 strony formatu A4 w języku polskim lub angielskim).
Artykuły powstałe na bazie referatów, po otrzymaniu pozytywnych recenzji, będą opublikowane w czasopiśmie „Przedsiębiorczość – Edukacja”, www.p-e.up.krakow.pl (20 pkt. wg listy MNiSW w 2019 r.).

Koszty uczestnictwa

Opłata konferencyjna wynosi:

1. z możliwością publikacji artykułu na bazie wygłoszonego artykułu:
600 zł / 150 euro (dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego 500 zł);
2. bez publikacji artykułu: 300 zł / 75 euro (dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego 250 zł);
3. dla doktorantów i studentów oraz osób uczestniczących prywatnie na własny koszt (bez publikacji artykułu): 150 zł / 35 euro (doktoranci IG UP i studenci SKNG UP uczestniczący w konferencji z referatem i/lub pomagający w organizacji konferencji – bezpłatnie);
4. dla nauczycieli przedsiębiorczości, geografii, przedmiotów ekonomicznych, turystycznych, przyrody, wiedzy o społeczeństwie i historii (ze szkół podstawowych i średnich) – bezpłatnie.

Wpłaty należy dokonać do dnia 23 września 2019 r. przelewem na konto:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Bank Pekao SA oddział w Krakowie:

– przelew krajowy 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

– przelew zagraniczny PL 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687, Kod SWIFT: PKOPPLPW.

z dopiskiem: DK-52, imię i nazwisko uczestnika.

W ramach opłaty konferencyjnej uczestnicy Konferencji otrzymują materiały konferencyjne, katering w czasie obrad i zaproszenie na wieczorny bankiet. Osoby, które wniosły opłatę z tytułu uczestnictwa z referatem mają prawo do zgłoszenia artykułu powstałego na bazie wygłoszonego referatu do druku w czasopiśmie „Przedsiębiorczość – Edukacja”. Druk artykułu jest uzależniony od spełnienia wymagań dla autorów dostępnych na stronie czasopisma (www.p-e.up.krakow.pl) oraz otrzymania pozytywnych recenzji. Studenci mogą zgłosić artykuł powstały na bazie wygłoszonego referatu do publikacji w Pracach Studenckiego Koła Naukowego Geografów UP (http://praceskng.up.krakow.pl/).