14th Scientific Conference “Entrepreneurship in the Development of Regional Systems” and 10th Jubilee Convention of Entrepreneurship Teachers, Kraków, 9-10 October 2017.

Link to the program of the conference can be found here.

 

13th Scientific Conference “Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems” and 9th National Conference of Entrepreneurship Teachers, Kraków, 10-11 October 2016.

Link to the program of the conference can be found here.

 

12th Scientific Conference “Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems” and 8th National Conference of Entrepreneurship Teachers, Kraków, 6-7 October 2015.

Link to the program of the conference can be found here.

 

11th Scientific Conference “The Role of Entrepreneurship in Socio-Economic Development of Spatial Systems” and 7th National Conference of Entrepreneurship Teachers, Kraków, 6-7 October 2014.

Link to the conference website can be found here.

 

10thJubilee International  Scientific  Conference „The role of entrepreneurship in the development of enterprises and spatial systems” and 6th National Conference of Entrepreneurship Teachers, Kraków, 7-8 October 2013.

Link to the conference website can be found here.

 

9th  International  Scientific  Conference „Entrepreneurship in the condition of economic crisis” and 5th National Conference of Entrepreneurship Teachers, Kraków, 8-9 October 2012.

Link to the conference website can be found here.

 

8th International Scientific Conference „The Role of Entrepreneurship in Education” connected with 4th National Conference of Entrepreneurship Teachers, Kraków, 3-4 October 2011.

Link to the conference website can be found here.

 

VII Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa “Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji” oraz III. Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 4-5 października 2010 r.

Link to the conference website can be found here.

 

VI Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa “Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej” oraz II Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 6-7 października 2009 r.

Link to the conference website can be found here.

 

V Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa “Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego” ze specjalną sesją nt. “Rola etyki w przedsiębiorczości” oraz I Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 6-7 października 2008 r.

Link to the conference website can be found here.

 

IV Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa “Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy” ze specjalną sesją nt. “Rola etyki w przedsiębiorczości”, Kraków, 8-9 października 2007 r.

Link to the conference website can be found here.

 

III Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej”, Kraków, 9-10 października 2006 r.

Link to the conference website can be found here.

 

II Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa “Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki” ze specjalną sesją nt. “Rola etyki w przedsiębiorczości”, Kraków, 10-11 października 2005 r.

Link to the conference website can be found here.

Photo gallery of this conference can be seen here (fot.M. Pasternak).

 

Pierwsza Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa “Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne“, Kraków, 27-28 września 2004 r.

The report of this conference you can read here.

Photo gallery of this conference can be seen here (fot. R. Uliszak).