Conference Organizers:

logoUP_pl

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie


Logo_PTG
Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

fedsFundacja “Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie

nowaera

Wydawnictwo “Nowa Era”

f

c

Conference patronage:

MF A1

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

frse logo www black

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Conference partners:

logo.warszawski.instytut

 

Warszawski Instytut Bankowości

logo.bankowcy.dla

Bankowcy dla Edukacji

FUNDACJA pl

Fundacja GPW

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

skng

Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie