1. Jubileuszowa Konferencja Naukowa nt. „Problemtyka badawcza funkcji przedsiębiorczości w rozwoju układow przestrzennych” połączona z 11. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 8-9.10.2018 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie oraz Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie.

Program tej konferencji znajduje się tutaj

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Przedsiębiorczość w rozwoju układów regionalnych” połączona z 10. Jubileuszowym Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 9-10.10.2017 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie oraz Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie.

Program tej konferencji znajduje się tutaj.

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. ” Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych połączonej” połączona z 9. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 10-11 10.2016 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie oraz Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie.

Program tej konferencji znajduje się tutaj.

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych” połączona z 8. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 5-6 10.2015 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie oraz Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie.

Program tej konferencji znajduje się tutaj.

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych” połączona z 7. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 6-7 10.2014 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie oraz Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie.

Strona tej konferencji znajduje się tutaj.

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych” połączona z 6. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 7-8 10. 2013 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie oraz Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie.

Strona tej konferencji znajduje się tutaj.

 1. Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego” połączona z 5. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 8-9 października 2012 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie oraz Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie.

Strona tej konferencji znajduje się tutaj.

 1. Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Rola przedsiębiorczości edukacji” połączona z 4. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 3-4 października 2011 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie oraz Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie. Patronat konferencji: Komisja Nadzoru Finansowego.

Strona tej konferencji znajduje się tutaj.

 1. Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji” oraz III. Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 4-5 października 2010 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie oraz Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie. Patronat konferencji: Komisja Nadzoru Finansowego.

Strona tej konferencji znajduje się tutaj.

 1. Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej” oraz II Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 6-7 października 2009 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP w Krakowie oraz Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie. Patronat konferencji: Komisja Nadzoru Finansowego, Partner strategiczny konferencji: Wydawnictwo Nowa Era.

Strona tej konferencji znajduje się tutaj.

 1. Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego” ze specjalną sesją nt. „Rola etyki w przedsiębiorczości” oraz I Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 6-7 października 2008 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie oraz Fundacja „Edukacja dla społeczeństwa” w Warszawie. Patronat konferencji: Komisja Nadzoru Finansowego, Partner strategiczny konferencji: Wydawnictwo Nowa Era.

Strona tej konferencji znajduje się tutaj.

 1. Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy” ze specjalną sesją nt. „Rola etyki w przedsiębiorczości”, Kraków, 8-9 października 2007 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie oraz Fundacja „Edukacja dla społeczeństwa” w Warszawie. Patronat konferencji: Komisja Nadzoru Finansowego, Partner strategiczny konferencji: Wydawnictwo Nowa Era.

Program tej konferencji znajduje się tutaj

 1. Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej”, Kraków, 9-10 października 2006 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie raz Fundacja „Edukacja dla społeczeństwa”, patronat strategiczny: Wydawnictwo Nowa Era.

Program tej konferencji znajduje się tutaj

 1. Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki” ze specjalną sesją nt. „Rola etyki w przedsiębiorczości”, Kraków, 10-11 października 2005 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie raz Fundacja „Edukacja dla społeczeństwa”, patronat strategiczny: Wydawnictwo Nowa Era.

Program tej konferencji znajduje się tutaj

Galerię zdjęć z tej konferencji możesz zobaczyć tutaj (fot.M. Pasternak).

 1. Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne„, Kraków, 27-28 września 2004 r., kierownictwo konferencji: Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie, Krajowe Centrum Edukacji Nauczycieli w Warszawie, patronat: Wydawnictwo Nowa Era.

Sprawozdanie z tej konferencji możesz przeczytać tutaj.

Galerię zdjęć z tej konferencji możesz zobaczyć tutaj (fot. R. Uliszak).