KOMITET ORGANIZACYJNY

 • prof. dr hab. Zbigniew Zioło
 • dr Sławomir Dorocki
 • dr Witold Jucha
 • dr Wioletta Kilar
 • dr Monika Płaziak
 • dr Tomasz Rachwał
 • dr Marcin Semczuk
 • dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska (sekretarz)
 • mgr Agnieszka Gil (sekretarz)
 • mgr Teresa Lasocka
 • mgr Paweł Pocheć